Český Krumlov, CZ


Prostor na zdejším kopci byl osídlen již v době bronzové. Zámek stojí na místě prvé stavby postavené před rokem 1250.
Zámecká zahrada byla založena koncem 17.století dle projektu Jacopa Antonia de Maggi ve stylu italského manýrismu. Poté zahrada podléhá častým změnám v koncepci s vývojem následujících slohů, počátkem 18.století do slohu barokního, pak rokokového a nasledně v 19.století klasicisního slohu, na park anglického typu. Dnešní podoba je výsledkem rekonstrukce z let 1969-78, kdy jí byla navrácena rokoková tvář. Zdejší fontána dle návrhu architekta Andrey Almonta a Jana Antonína Zinnera byla zbudována po roce 1750. Sochařskou výzdobu provedl Matyáš Griessler.
O jezírku v zámecké zahradě v Českém Krumlově se vyprávěly krásné pohádky o vodních vílách, které tu tančí v noci při měsíčku. Dokonce se vypráví, že na ostrůvku je ukrytý poklad, a víly jej střeží společně s trpaslíky. Kdo se jim zalíbí, tomu prý část pokladu předají. Ve vyprávění je však kouzlo, kouzlo dobrého slůvka. Kdo toto kouzlo rozřeší, ten poklad získá. Je známo, že mnozí lidé se o získání pokladu již pokoušeli, ale vodní víly ani trpaslíci se neukázali. Zdroj : www.castle.ckrumlov.cz
Odkaz na dokument České televize z cyklu "Rajské Zahrady" je ZDE
GPS :Loc: 48°48'44.504"N, 14°18'46.223"E
Created by Cospi's FotoAlbum 2.0.4